Mr. Vũ Đình Quý
Mr. Vũ Đình Quý
Chuyên gia
  • Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Avland Việt Nam
  • Đồng sáng lập; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty Cổ phần Khoáng sản và Môi trường Việt Nam – EMICO
  • Nguyên Quyền Tổng Giám đốc điều hành – Công ty Cổ phần Tập đoàn OZEN
  • Nguyên Giám đốc điều hành Rehoboth Việt Nam – Công ty Cổ phần Rehoboth Việt Nam thuộc Tập đoàn Giáo dục Egroup
  • Nguyên Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
  • Phó phòng đề án Tư vấn và Chuyển giao công nghệ – Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI

Hơn 16 năm Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán và nhiều năm làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức Tín dụng và Quỹ Đầu tư.

Chuyên gia Phân tích Tài chính; Xây dựng Chiến lược Tài chính; Giám sát Tài chính, Kế hoạch Huy động vốn; Điều hành Hoạt động Kinh doanh; Tái cấu trúc Doanh nghiệp cho nhiều Công ty, Tập đoàn lớn nhỏ trong các lĩnh vực như: Bất động sản, F&B, Giáo dục, Hàng tiêu dùng, Công nghiệp – Xây dựng, Khoáng sản – Môi trường, Công nghệ,…