Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
Hồ sơ năng lực MBA Đường phố
Tải ngay hồ sơ năng lực mới nhất của MBA Đường phố để hiểu rõ hơn về chúng tôi.

Tải ngay

Về Chiến lược

MBA Đường phố định hướng trở thành Trung tâm tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ và mở ra cánh cửa kết nối tới các Câu lạc bộ lớn hàng đầu tại Việt Nam & Quốc tế, là nơi các Startups/SMEs Giàu tiềm năng và các Quỹ đầu tư, Nhà đầu tư Uy tín có thể tìm thấy nhau, Đồng hành và Phát triển Bền vững!

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Tới năm 2025, có thể hỗ trợ 1000 Doanh nghiệp Việt Nam gọi vốn/IPO thành công.

Sứ mệnh

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt thông qua phương pháp huấn luyện thực chiến và hỗ trợ toàn diện.

Giá trị cốt lõi

8 Giá trị Cốt lõi của MBA Đường phố bao gồm:

  • Thực chiến
  • Đơn giản
  • Trực diện
  • Tinh gọn
  • Chắc chắn
  • Quyết liệt
  • Cân bằng
  • Bền vững.

Đối tác