Entrepreneur Academy

ENTREPRENEUR ACADEMY

Chương trình đào tạo khởi nghiệp của MBA Đường phố gồm nhiều khoá học được thiết kế tối ưu để giúp Startups/ SMEs, Doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực Vận hành và Quản trị sự Phát triển.

Nền tảng Kiến thức Bài bản và Kinh nghiệm Thực chiến Phong phú được Hệ thống hoá thành các Phương pháp luận, Tư duy Tiếp cận, Mô hình, Quy trình, Bảng biểu … Tinh giản, giúp Startups/ SMEs dễ dàng áp dụng vào Thực tế!

Xác định Mô hình Kinh doanh

Xem thêm

Xây dựng Kế hoạch Tài chính

Xem thêm

Tìm kiếm & Phát triển Khách hàng

Xem thêm

Tối ưu Quy trình Vận hành

Xem thêm

Quản trị Nhân sự Hiệu quả

Xem thêm

Bí quyết Gọi vốn Đầu tư

Xem thêm