Quản trị Nhân sự Hiệu quả

Quản trị nhân sự hiệu quả

GIỚI THIỆU CHUNG

Phàm mọi sự thành công đều hội tụ đủ của ba yếu tố: Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà
Nhân sự là một yếu tố cực kì quan trọng trong doanh nghiệp.

 • Một người không tốt đặt trong vị trí không tốt = sự thụt lùi
 • Một người không tốt đặt trong vị trí tốt = sự thất vọng
 • Một người tốt đặt trong vị trí không tốt = sự rối loạn
 • Một người tốt đặt trong vị trí tốt = sự tiến triển

Làm thế nào để tuyển dụng được nhiều nhân sự tốt? Làm thế nào để sắp xếp được nhân sự một cách hiệu quả? Làm thế nào để giữ chân được người tài?

Trong quá trình khởi nghiệp, chúng tôi nhận thấy Nhân sự là động lực chính để phát triển, chúng tôi sẽ chuyên giao những kiến thức, kinh nghiệm về quản trị nhân sự một cách hệ thống cho Startups/ SMEs để các bạn hoàn thiện mảnh ghép về Nhân sự.

Những ai nên tham dự

 • Startups/ SMEs chưa biết phân định vai trò/ nhiệm vụ của cổ đông và người điều hành
 • Startups/ SMEs chưa biết cách tuyển dụng người phù hợp
 • Startups/ SMEs chưa biết cách quản lý nhân sự hiệu quả.

Lợi ích khoá học

 • Định hình vai trò của các Founder trong mô hình kinh doanh của đơn vị khởi nghiệp
 • Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự hiệu quả.

Nội dung

Đào tạo & hướng dẫn sử dụng thành thạo:

 • Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức kèm Mô tả Chức năng Nhiệm vụ
 • Kế hoạch Định biên Nhân sự
 • Hệ thống Phân quyền & Ủy quyền

Khóa học Quản Trị Nhân Sự Hiệu Quả

Chương trình đào tạo khởi nghiệp của MBA Đường phố gồm nhiều khoá học được thiết kế tối ưu để giúp Startups/ SMEs, Doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực Vận hành và Quản trị sự Phát triển.
Giá ưu đãi chỉ trong Tháng 3
20.000.000 ₫
12.000.000 ₫
Tìm kiếm khóa học phù hợp nhất

Đối tác