Mr. Khuất Tuấn Dũng
Mr. Khuất Tuấn Dũng
Chuyên gia
  • Trưởng phòng Quản lý Chất lượng – Công ty CP Nước Khoáng Vital – Tập đoàn Bitexco
  • Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng – Viện Quản trị Công nghệ và Kinh doanh (FSB) – Tập đoàn FPT
  • Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng – Đại học Greenwich Việt Nam – Tập đoàn FPT
  • Trưởng Ban Thanh tra và Kiểm soát Chất lượng – Công ty TNHH VinAcademy (Đại học VinUni) – Tập đoàn Vingroup
  • Trưởng nhóm Phát triển Chất lượng dịch vụ Miền Bắc – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt nam (Techcombank)
  • Trưởng Ban Quản lý Chất lượng & Kiểm soát Nội bộ – Công ty CP Tập đoàn giáo dục
  • Tổng Giám đốc Điều hành – Công ty CP Đào tạo BrainSTEM
  • Phó Tổng Giám đốc Vận hành – Quỹ Đầu tư

Là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
+ Xây dựng hệ thống quy trình vận hành, quản trị doanh nghiệp;
+ Kiểm soát rủi ro, Kiểm soát nội bộ;
+ Tái cấu trúc Doanh nghiệp;
+ Đào tạo.

Học vấn:
+ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế – Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội
+ Kỹ sư công nghệ Hóa học – Đại học Công nghiệp Hà nội
+ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Anh (BSI) – Lead Auditor
+ Kiểm soát rủi ro, Kiểm soát Nội bộ Tiêu chuẩn COSO Mỹ
+ Luật Doanh nghiệp – Đại học Luật Hà Nội
+ Nghiệp vụ sư phạm – Viện Chiến lược Giáo dục Việt Nam