Mr. Phạm Đức Hạnh
Mr. Phạm Đức Hạnh
Chuyên gia
  • Chủ tịch Global Connection Trading
  • Chủ tịch Paramita Holdings
  • Co-Founder The Noodle House
  • Co-Founder 1Vietnam Tech JSC
  • Quản lý cấp cao Khối nguồn vốn Tập đoàn Egroup
  • Nguyên GĐKD Alibaba.com Việt Nam
  • Nguyên Quản lý KD Tập đoàn Riso Thailand
  • Nguyên CEO Viet Lace Co.,Ltd
  • Cố vấn chiến lược tài chính, chiến lược nguồn vốn cho nhiều công ty như Fibo Holdings, Fibo Capital, Fibo Heritage,…

Mentor/Advisor cho nhiều Startup, Dự án như: “Doanh nhân phượng hoàng”, Oliu.io, Rolling Pea, Congmuasam,…

15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính (Xây dựng chiến lược tài chính, kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, Nhà đầu tư cá nhân) – Đầu tư tài chính – Kinh doanh.

15 năm kinh nghiệm tiếp xúc, làm việc với các Tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư và Nhà đầu tư cá nhân.

15 năm kinh nghiệm khởi nghiệp trong các lĩnh vực Bán lẻ, Xuất nhập khẩu, Công nghệ, F&B.