Linh Ngoc
Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Tạo Tác động Xã hội Toàn quốc – Social Impact Innovation 2023