Linh Ngoc
[Workshop Tour] Bí quyết Xác định Mục tiêu, Ngân sách Marketing & Sales từ P&L (Kế hoạch Tài chính Kinh doanh) dành cho Chủ Doanh nghiệp